МУЗИКА БЕЗ ГРАНИЦИ ВО ГОСТИВАР И КРИВА ПАЛАНКА

На 30 ноеември во Крива Паланка и 02 декември во Гостивар, а во рамки на
манифестацијата „Нов културен бран„ поддржана од Министерството за култура на Р.
Македонија, заеднички концерт ќе одржат групите Баклава и Бла Бла Бла.
Концертите се со наслов „Музика без граници„ и ќе се одржат во Домовите на култура
во споменатите градови.

МУЗИКА БЕЗ ГРАНИЦИ ВО ГОСТИВАР И КРИВА ПАЛАНКА

МУЗИКА БЕЗ ГРАНИЦИ ВО ГОСТИВАР И КРИВА ПАЛАНКА.На 30 ноеември во Крива Паланка и 02 декември во Гостивар, а во рамки наманифестацијата „Нов културен бран„ поддржана од Министерството за култура на Р.Македонија, заеднички концерт ќе одржат групите Баклава и Бла Бла Бла.Концертите се со наслов „Музика без граници„ и ќе се одржат во Домовите на култураво споменатите градови.

Posted by Bla Bla Televizija on Monday, November 27, 2017

Категории
ПРОГРАМА

ПОВРЗАНО