Бесконечна сложувалка која нема почеток и крај, а може да се сложи во било која насока

Кога земаме нова сложувалка со повеќе од 1000 парчиња, најчесто прво ги земаме краевите, нели, за да се движиме кон средината.
Студио за дизајн наречено “Nervous System“ создаде интересна сложувалка која нема почеток и крај, така што плочките можат континуирано да се составуваат во илјадници различни варијанти.

infinite-galaxy-puzzle-nervous-system-2

The Infinite Galaxy Puzzle, или бесконечна галактична сложувалка, е мозаик украсен со фотографија на Млечниот Пат. Има 3D облик со две идентични страни, од внатре и од надвор.

infinite-galaxy-puzzle-nervous-system-3

Овој умен дизајн не е само предизвик, тој, исто така, ни дозволува да ја истражиме нашата галаксија, и при тоа, да се забавуваме.

Категории
Текнувало

ПОВРЗАНО