9 месеци бременост прикажани во 4 минути

Ова видео ги покажува сите 9 месеци на бременост во само четири минути. Се работи з а 3D визуелизација на развојот на ембрионот во матката на мајката.

Категории
Текнувало

ПОВРЗАНО