Девет историски митови кои не се вистинити

Историјата е тема која засекогаш ќе биде контроверзна. Историчарите се согласуваат во интерпретацијата и проценките на речиси секој случај, процес, или личност. Сепак, во некои случаи, некои работи се општо прифатени како “факти”, а всушност се сосема неточни.

Ова се девет историјски митови кои не се вистинити.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Категории
Шуш - Буш

ПОВРЗАНО