Индијанците признавале пет родови?

Се додека Европејците не ја окупирале Северната Америка, индијанците признавале 5 родовите улоги. За нив не постоеле правила кои мажите и жените требало да го почитуваат со цел да бидат сметани за “нормални” членови на нивниот род.

Всушност, луѓето кои имале женски карактеристики или хомосексуални карактеристики биле видени како надарен од природата, со можност да ги видат двете страни на сè. Сите локални заедници ги признавале следните родови улоги: жена, маш, жена со два духа, маж со два духа и трансексуалец.

“Секое племе имало свој специфичен израз, но немаше потреба за универзален термин кој општата популација би требала да го разбере.”

Културата на “два духа” кај Индијанците беше една од првите работи кои Европејците сакале да го уништат и да ги прикријат. Според Британците, традиција на два духови мораше да се искорени пред да влезе во историските книги. Шпанските католички монаси го уништиле поголемиот дел од кодексите на Ацтеките за да ги искоренат традиционалните верувања и историјата.

Еден од најславните два духа во историјата беше воинот на племето Лакота наречен Finds Them And Kills Them. Тој бил роден како машко и се ожени за жена. Но се облекувал во женска облека и го живеел секојдневниот живот како жена.

2

Во индијанската култура, луѓето се вреднувале според нивните придонеси за племето, а не машкоста и женственоста. Родителите не им ги доделувале родовите улоги на децата. Не постоел идеал за начинот како треба да се сака.

Замислете го светот во кој на луѓето им е дозволено да живеат слободно, без предрасуди или срам, без доделени улоги. Свет во кој навистина сме слободни.

Категории
Шуш - Буш

ПОВРЗАНО