Луѓето порано верувале дека постојат овие животни

Луѓето порано верувале во многу работи во кои спаѓаат и овие митски животни. Некои од нив се толку откачени што се сомневаме во логиката на човечката психа.

Крзнена пастрмка

1

Митот за крзнената пастрмка потекнува од раните доселеници од Северна Америка кои ги опишувале овие чудни “влакнести” риби.

Еднорози

2

Римскиот историчар Плиниј го опиша еднорогот во неговата книга “Naturalis Historia” како животно кое е невозможно да се фати живо. Еднорозите се појавувале и во Библијата, како и во голем број на средновековни текстови.

Бонакон

3

Се верувало дека ова митско животно наречено бонакон изгледало како ѕвер, односно бик кој го користел своето измет како оружје.

Растително јагне

4

Популарен мит во средниот век за растителното јагне може да се проследи наназад до 436 година, во еден текст напишан од Рабинот Yochanan. Се работи за токму она што самото име го имплицира, еден вид на растение кои ги расте јагнината од своите матичини.

Aspidochelone

5

Aspidochelone се појавува во христијанскиот текст за средновековни ѕверови. Беше опишано како голем морско суштество кое често погрешно било сметано за остров.

Jackalope (зајак со рогови)

6

Легендата за jackalope потекнува од 1932 година, кога жителот на Вајоминг, Даглас Херик, наводно пронајде мртво животно закачено на ѕидот во неговата продавница. Митот за зајак со рогови се појавува во 17-от век.

Категории
Шуш - Буш

ПОВРЗАНО