• Македонштина со Томе

    Македонштина со Томе-човек кој по професија е забавувач, професионален кловн, баскер и ужива да работи со деца-најискрената публика.  ...
  • Македонштина – Вале Парго

    Македонци ,Македонки и други вонземјани глеј те Македонштина околу 19:19 часот чунки на денешен ден денешен гостин ни је новинарката Валентина Парго.Муабетиме од историја до почетоци на нејзиното упаѓање во новинарството, дружбите со Фаците,Преспа и Есма.Уздуши попреко поминуење на гезме и диети излети залети и налети,џомти глеј си сам...