Вју со Бернејз пропаганда

По повод на концертот на Бернејз пропаганда во МКЦ  на 25. и 26. март, за вас подготвивме едно интервју. Погледнете за што станува збор:

 

Категории
ВЈУинтерВЈУ

ПОВРЗАНО