Затвор бе брат

Ве ќариле за возење пијан, со кило амфетамин на сувозачко, пиштол во фјока, 2 дрогирани проститутки во гепек и уште господ знае што, тогаш мора да сте били еден од ликовиве.

Редакцијата на БлаБла не им ги знае идентитетите на протагонистите-па ги крстивме, и на некој им дадовме Битолски надимаци.

Проследете ги фотографиите од апсењата на овие 20 + 1 ликови.

Frankenstein

1.Frankenshtajn

Забо од Битола

2.Zabo od Bitola

Мichael Shemonah

3.Majkl Shemonah

Невестот

4.Nevestot

Брашнаров

5.Brashnarov jr.

Сликовница

6.Slikovnica

Чедо Божјо

7.Cedo Bozje

Веѓа

8.Vegja

Лепи Џони

9.Lepi Xhoni

Носо

10.Noso

Кловн

11.Klovn

Гусарот

12.Gusarot

Првут

13.Prvut

Не се знае

14.Ne se znae

Белиот Lil Wayne

15.Beliot Lil Vejn

Рогатио

16.Rogatio

Човеченце

17.Covecence

Вампиро

18.Vampiro

Ѓаоло

19.Gaolo

Логото на БЛА БЛА ТВ (у живо)

20.Logoto na BlaBla tv...vo vistinski zivot

Јајце

21.Jajce

Категории
Тралалајки

ПОВРЗАНО