Годишна средба на членството на Македонско Еколошко Друштво (МЕД)