да или не

  • Легализација на канабис во Македонија, да или не?

    На 12.12.2017 година со почеток во 12 часот на научно-наставничкиот совет при Правниот факултет Јустинијан Први во Скопје, ќе се одржи научна расправа на темата “Легализација на канабис, да или не?”, на која петмина панелисти во состав еден адвокат, еден судија, еден обвинител и двајца професори ке ги изнесат...