Ем о Пи

  • Луд татко откачува на рап

      Откачен татко кој откачува на рап. Првото видео слуша Ем о Пи а во второто на песна на Лудакрис. Првото видео ќе да е автентично ама веќе второво ко да е за публицитет.    ...