проклетство

  • Мистик #13 – Еволуција на врколаците

    Во балканската култура се верувало дека, доколку се изгори кожата на врколакот, истиот ќе биде излекуван од ова „проклетство“....
  • Еволуција на врколаци

    Во многу култури од целиот свет се раскажуваат приказни за врколаци. Во Азија се претставени како тигри и лисици, во Африка како нилски коњи, крокодили, и хиени, а во Јужна Америка како јагуари. Се чини дека каде и да одите, предаторот кој се наоѓа на врвот на синџирот е...