grafitty

 • Watching My Name Go By-Олд Скул Документарец за Графити

  BBC од својата огромна архива ископа документарец за графити културата во најава од 70 сетите.Дејствието се одвива во родното место на културата-NYC. Погледнете го 25 минутниот филм за минатото на графитите. Знаење замрзнато на зидовите и времето....
 • КАЛИГРАФИЈА НА ГОЛОТИЈА

  Руски графити артист прави калиграфија на голи девојки…погледајте си.    ...
 • Драјв бај еп 10 со Драш

  Драјв бај еп 10 со Драш

  Вечерва во Драјвбај со Драш-Графити цртач, за Кендо боите, илегалното и легалното, историјата на Македонските графити, кој прецртал врз кого и што значи Х да ти стави тајното друштво врз ѕидот, како се обежува ѕид-паралелата со мочање, и колку дизни можат да се сместат во Киндер Јајце и дали...