Mistik #8 – ВАМПИРИ ВО МАКЕДОНСКИТЕ ВЕРУВАЊА

  • Mistik #8 – ВАМПИРИ ВО МАКЕДОНСКИТЕ ВЕРУВАЊА

    Mistik #8 – ВАМПИРИ ВО МАКЕДОНСКИТЕ ВЕРУВАЊА Порано луѓето верувале дека вампирите можат да се појават во две форми: како духови и како трупови. Поради голем број на приказни за вампири жителите на селата ги измислиле своите превентивни мерки и начини на заштита. Некои од овие верувања и суеверија...