Џимиринки
Џимиринки

Македонштина еп 11 со Џимиринки

Џимиринки се познати комичари во нашиов мал јужен циркус. Еве што подетално имаат да ни кажат за нивната макотрпна работа да не насмеат и оттргнат од секојдневието.

Категории
Македонштина

ПОВРЗАНО