Mistik #8 – ВАМПИРИ ВО МАКЕДОНСКИТЕ ВЕРУВАЊА

Mistik #8 – ВАМПИРИ ВО МАКЕДОНСКИТЕ ВЕРУВАЊА

Порано луѓето верувале дека вампирите можат да се појават во две форми: како духови и како трупови. Поради голем број на приказни за вампири жителите на селата ги измислиле своите превентивни мерки и начини на заштита. Некои од овие верувања и суеверија постојат и денес..

Категории
Мистик

ПОВРЗАНО