Женски феномени
Женски феномени

Женски феномени еп 01

Во оваа епизода ќе дознаете нешто повеќе за женското оговарање и начинот на кој оговараат жените. Во вториот дел од емисијата ќе видите што се има во женска ташна, некој чудни и нтересни ставари. Исто така дознајте дали може едно женско да се спреми за искачање за 5 мин. Исто така видете ги можностите што ви ги нуди Мери како да му се осветиш на бившиот.

Категории
Женски Феномени

ПОВРЗАНО